Wat is Storytelling

Storytelling is, net als content marketing, impact en ‘purpose’ een modewoord. Maar zoals iemand het enige tijd geleden op tafel gooide “het is niks nieuws”. Mensen doen al eeuwen aan Storytelling – het vertellen van verhalen. So what’s new? Nieuw is wellicht dat organisaties en vooral hun managers de kracht ervan hebben ontdekt.  Iets dat communicatie specialisten, acteurs en andere creatieve geesten allang weten.

Wanneer communicatie Storytelling wordt

Storytelling brengt communicatie tot leven door een aantal elementen toe te voegen aan een boodschap.

Annette Simmons, auteur van het boek ‘The story factor’,  definieert het in 2013 als volgt “‘Storytelling is a narration of a sequence of events that stimulates a visual, sensory, and emotional experience that feels significant for both the listener and the teller.

In wetenschappelijk onderzoek zijn er uiteenlopende definities van Storytelling te vinden, maar ze zijn eensgezind in de kernelementen die maken dat iets een ‘Story’ wordt. Een verhaal kent: een plot, personage(s), context, pakkende momenten (hoogte- en dieptepunten, conflicten, obstakels) en een ‘schat’. Phoe, dat is veel werk! Wees gerust, niet alle elementen moeten aanwezig zijn als je met Storytelling aan de slag gaat. Het gaat in essentie om een verhaal met een kop en staart, waarbij er ‘iets’ met een ‘personage’ wel (of juist niet) gebeurt.

Nancy Lamb, auteur van ‘The Art and Craft of Storytelling’ beschrijft mooi hoe een goed verhaal geen toeval is maar een bewust proces is: “Good story flows from a solid understanding of style and structure along with a confident grasp of character and plot and dialogue. Once you’ve mastered the fundamentals, you can follow the rules, break the rules, or create new ones. But whatever you do, you will always have a basic foundation to support you.”

Of een verhaal tot de verbeelding spreekt en de toehoorder pakt hangt af van de echtheid waarmee het verteld wordt en de mate van detail in de verhaalelementen. Storytelling prikkelt veel van de 5 zintuigen: horen, proeven, ruiken, voelen en zien. Daarmee roept het een emotionele reactie op. Zo wordt een verhaal een memorabel beeld voor de toehoorder. En dat memorabele is exact de aantrekkingskracht van Storytelling.

De kracht van Storytelling

Gemakkelijk te onthouden: een verhaallijn biedt structuur en context waardoor mensen een verhaal beter kunnen onthouden en doorvertellen.

Interessant: een verhaal activeert diverse plekken in de hersenen die samen verbeelding, zin en betekenis creëren. Verhalen zijn daarmee boeiender dan rationele ‘management’ taal.

Verbindend: het beleven van een verhaal raakt niet alleen de ratio maar ook de emotie. Het geeft mensen meer om over te praten en brengt daardoor mensen eerder samen. Ook verbinden mensen zich gemakkelijker aan het verhaal zelf.

Storytelling volgens Better Stories

Bij Better Stories is niet het verhaal maar de impact ervan leidend. Het gaat ons erom een duurzaam ‘vuurtje’ te stoken, een verschil te maken in mens, organisatie of markt. We zetten het zowel in bij organisatieverandering (hoe krijg je als manager de troepen mee in de nieuwe strategie), teambuilding (hoe creëer je weer een gezamenlijk verhaal) en extern (hoe heb je met je goede verhaal meer impact).

Afhankelijk van het vraagstuk combineren we Storytelling technieken vanuit onze verschillende ervaringsgebieden (theater, communicate, marketing, fotografie, film en psychologie). Zo kunnen we opdrachtgevers helpen bij het vinden, structureren, visualiseren en vertellen van hun verhaal.

Leestips

Wil je de diepte in? Lees dan bijvoorbeeld:

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze stagiair Madlen Blendel die onderzoek doet naar Storytelling als instrument voor organisatieveranderingsprocessen. Wil je daar meer over weten? Schrijf dan een e-mail naar madlen@betterstories.nl.