Story Scan

Story Scan

Hoewel management vaak goed voor ogen heeft waar ze met de organisatie heen wil, geldt datzelfde niet altijd voor de rest van de organisatie. Hoe steviger het organisatieverhaal staat hoe groter de kans op succes.

De Story Scan is ontwikkeld om op een laagdrempelige manier te toetsen waar medewerkers staan. Is het (nieuwe)verhaal voor medewerkers voldoende helder en hoe gecommitteerd zijn ze om dat verhaal tot een succes te maken?

De scan wordt ingezet door directies en managers die aan de vooravond staan van een transitie en vormt in zo’n geval een nulmeting, Het geeft het veranderteam inzicht in de interventies die in het transitieproject nodig zijn. Door de scan later te herhalen wordt duidelijk waar vorderingen zijn gemaakt en waar extra aandacht nodig is.

Vraagstukken

  • ‘Heb ik de (nieuwe) strategie voldoende helder uitgelegd?’;
  • ‘Hoe gecommitteerd zijn mijn medewerkers om dit nieuwe verhaal een succes te maken?’;
  • ‘Wat is er nodig om ons verhaal sterker te maken?’;
  • ‘Hoe overkom ik de weerstand die ik voel?’.

Inzicht en overzicht

Medewerkers ontvangen een uitnodiging voor de online vragenlijst van 22 vragen die binnen enkele minuten is in te vullen. Zo levert de Story Scan vaak binnen 2 weken een snapshot van de huidige situatie. Antwoorden op de deelvragen laten de specifieke aanknopingspunten zien voor vervolgstappen.

“Before everything else, getting ready is the secret of succes”

- Henry FordQuote uit ons onderzoek ‘Storytelling as an instrument in organisational change management’