Home page

Wij ondersteunen leiders en hun teams bij verandertrajecten en complexe organisatievraagstukken door met ze te werken vanuit narratief perspectief. Dat wil zeggen: met gebruik van diverse bewezen verhaal technieken. Omdat verhalend communiceren simpelweg beter werkt.

Voorop staat daarin de verbinding tussen hart en hoofd. Dat is in essentie waar Better Stories om draait, want we gaan voor het authentieke verhaal. Wij geloven dat geloofwaardigheid alleen kan worden bereikt als je persoonlijke verhaal een plek mag hebben in het geheel. We helpen management en teams om de kern van hun verhaal te vinden en inspireren bij het creëren van verbinding. Vuurtjes stoken, daar gaat het om.

Onze trajecten starten bij het VINDEN van de kern van het verhaal – immers waarom wil je het vertellen en waarom nú? Vervolgens faciliteren we werksessies zodat mensen zich kunnen VERBINDEN met elkaar en het verhaal. Pas dan begeleiden we interventies waarmee het verhaal wordt VERTELD. In onze interventies werken we nauw samen met ervaren beeldmakers, kunstenaars, storytellers en story writers uit ons netwerk.

  • Op-de-STIP©

Veranderverhaal

Directies aan de vooravond of tijdens grote verandertrajecten helpen om structuur aan te brengen in het veranderverhaal. Welk verhaal is er te vertellen en uit welke hoofdstukken gaat het bestaan? Ons StorytellingCANVAS© geeft houvast.

Verbinding creëren

Teamleden helpen om met behulp van verhalen dichter bij elkaar te komen of samen te werken aan het nieuwe teamverhaal. Welke purpose verbindt ieder tot elkaar en de organisatie?

Story coaching

Persoonlijke begeleiding bij storytelling ter voorbereiding op een belangrijke presentatie met een Op-de-STIP training©. Of leiderschaps training voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap. What’s your story?