Home page

Change Story Architects

Wij ondersteunen leiders en hun teams bij verandertrajecten en complexe transities door met ze te werken vanuit narratief perspectief. Dat wil zeggen: we werken vanuit het grotere verhaal. Omdat verhalend communiceren op een hele natuurlijke manier effectief is.

In onze werkwijze zoeken we steeds naar de verbinding tussen hart en hoofd. Dat is in essentie waar Better Stories om draait, want wij geloven dat je de ander bereikt wanneer je persoonlijke verhaal een plek mag hebben in het geheel. We helpen management en teams om de kern van hun verhaal te (her)vinden en faciliteren bij het gesprek. Vuurtjes stoken, daar gaat het om en dat lukt aardig volgens onze klanten.

Hoofd en hart

Onze trajecten starten bij het VINDEN van de kern van het verhaal – wat is er aan de hand, in welke context past de ontwikkeling en waarom doen we er nú wat mee? Dat is meer onze analytische kant. Vervolgens faciliteren we verhalende werksessies zodat mensen zich (opnieuw) kunnen VERBINDEN met hun eigen plek in het geheel en ten opzichte van elkaar. Hier zijn we bezig met teambuilding. Pas als die basis goed staat helpen we bij het VERTELLEN van het verhaal.

Onze creatieve werkvormen helpen mensen om anders te kijken, om eigen drijfveren te onderzoeken en naar elkaar te luisteren. We werken vaak nauw samen met ervaren filmmakers, acteurs, fotografen, storytellers en story writers uit ons netwerk.

Purpose needs a good story

  • Op-de-STIP©

The Change story.
Het fundament.

Directies aan de vooravond of tijdens grote verandertrajecten helpen wij om structuur aan te brengen in het veranderverhaal. Welk verhaal is er te vertellen aan de organisatie en uit welke hoofdstukken gaat het bestaan? En welke mentoren heb je daar bij nodig? Ons StorytellingCANVAS© geeft houvast.

The change team vs changing the team

Wij werken met het team aan het team verhaal – de verbinding tussen mensen en tussen het team en de organisatiedoelstellingen. We brengen waar nodig de kwaliteiten in het team in beeld gerelateerd aan de organisatie uitdagingen. Welke purpose verbindt ieder tot elkaar en de organisatie?

Story coaching and presentation

Wij bieden leiderschapstraining ‘zien in het donker’ voor mensen die toe zijn aan een nieuwe stap en daarvoor hun eigen verhaal durven te onderzoeken. Ook helpen wij met een Op-de-STIP training© wanneer jij de bühne op gaat om een belangrijk verhaal te vertellen zodat je de juiste impact zult hebben.