Methoden

KOTTER CIRCLE

Om organisaties te helpen de succeskans van veranderingen te vergroten ontwikkelde Professor J.P. Kotter in 1996 een methode met acht succesfactoren voor verandering. Voor het slagen van een verandering, moeten volgens hem acht factoren aandacht krijgen. De resultaten zijn gebaseerd op observaties onder 400 mensen in 130 organisaties. De stappen staan in een logische volgorde maar worden niet altijd in die volgorde doorlopen. In het model combineert hij gangbare theorie uit psychologie en gedragswetenschap.

Wij gebruiken dit model als anker voor organisatie ontwikkeling wanneer wij werken met directies aan de voorbereiding van een grote transitie of specifiek hun ‘change story’. Bij elke fase passen specifieke verhaaltechnieken.

DOUBLE HEALIX MODEL

Het Double Healix model voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling is ontwikkeld door Manfred van Doorn met het doel een bijdrage te leveren aan een verdere verrijking van het innerlijke en sociale leven. We zijn er met hem  van overtuigd dat we met elkaar op weg zijn naar een ecologie van betekenis.Het model verbindt gangbare theorieën omtrent persoonlijke ontwikkeling en organisatiepsychologie aan visies op maatschappelijke ontwikkelingen en waardesystemen. Centraal staat ‘de reis van de held’ van Joseph Campbell.

De Double Healix methodiek is onderwezen op ondermeer de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en diverse hogescholen. 

Aad van Vliet is gecertificeerd om met dit model te werken. Wij gebruiken het vraagstukken rondom persoonlijke ontwikkeling, management development, leiderschap en teamontwikkeling.

AEM-CUBE

Dit model is ontwikkeld door Prof. Peter P. Robertson, M.D. van Human Insight Internationaal en onderzoekt drie belangrijke dimensies van aanpassingsvermogen in complexe situaties. De AEM-Cube® laat zien waar en hoe iemand bijdraagt aan een specifieke ontwikkelfase van een organisatie (de S-curve). Uit 20 jaar wetenschappelijk onderzoek dat high performing teams divers van karakter zijn. Voor alle fases in een groeiproces van een organisatie is andere samenstelling van talenten nodig. Als ieders talent optimaal wordt benut, werkt dit in ieders voordeel. De uitkomsten zijn op individueel niveau interessant voor leiderschapstrajecten en carrière ontwikkeling.
De AEM-Cube® brengt kwaliteiten in kaart op 3 assen:

1. Waar iemand optimaal bijdraagt in relatie tot de ontwikkelfase van de organisatie (S-curve)
2. Of iemand van nature bijdraagt door interactie met mensen of door kennis van zaken
3. In hoeverre complexiteit wordt benaderd als specialist of als generalist

Yvette van Aarle is gecertificeerd om met deze methodiek te werken. Wij gebruiken de analyse tool als onderdeel van de team coaching trajecten voor organisaties die in een nieuwe fase – hoofdstuk in hun verhaal – komen. Het helpt bij vraagstukken rondom groei, teamsamenstelling, leiderschap en team gedrag.

STORYTELLING CANVAS

Geeft inzicht voor persoonlijk leiderschap en houvast tijdens organisatieontwikkelling.

Om klanten te helpen hun verhaal scherp te krijgen ontwikkelden wij ons eigen StorytellingCANVAS©. Centraal staan belangrijke stappen in ‘de reis van de held’ van Joseph Campbell. Wanneer alle vakken gevuld kunnen worden is er een compleet, eerlijk verhaal dat de juiste impact kan hebben in de organisatie.

Wij gebruiken deze CANVAS als basis voor al ons werk. Soms gebruiken we het bij individuele storycoaching of vraagstukken rondom persoonlijke ontwikkeling. Het is bovendien een prettige werkvorm voor directies die aan de vooravond van een transitie het verhaal richting de organisatie scherp willen krijgen. Tot slot gebruiken wij het in diverse vormen voor teamontwikkeling.

STORY SCAN

Zitten jullie intern wel op één lijn? Vertellen jullie hetzelfde verhaal en voelen jullie er hetzelfde bij? En jullie klanten? Met deze scan maken wij een eerste inventarisatie van het vertrekpunt. Lees hier meer.