Teamontwikkeling

Team ontwikkeling

Een team komt niet zo maar ‘bij elkaar’. Ieder heeft zijn eigen verhaal en in het beste geval vallen die mooi in elkaar. Storytelling technieken lenen zich uitstekend voor teambuilding of wanneer een bestaand team aan een nieuw verhaal moet wennen. In onze programma’s werken we op een veilige manier aan ieders eigen verhaal en het teamverhaal. Bijvoorbeeld om te komen tot een gezamenlijke visie op een jaarplan. Juist voor organisaties die agile werken is het een uitstekende manier om iedereen op een natuurlijke manier te betrekken.

Vraagstukken

  • ‘Hoe krijg ik als manager mijn teamleden mee in het jaarplan?’;
  • ‘Hoe verbeter ik het onderlinge vertrouwen binnen mijn team?’;
  • ‘Hoe zorg ik dat mijn nieuwe teamleden elkaar op een leuke manier leren kennen?’;
  • ‘Hoe overkom ik deze weerstand?’.

Een sterk veranderteam

Onuitgesproken verwachtingen en overtuigingen leiden dikwijls tot vertraging in een veranderproject. Ieder teamlid heeft verwachtingen over het project: wat is ieders gedroomde resultaat? Welke overtuigingen gaan erachter schuil? Hoe krijg je die verwachtingen op één lijn? Hoe zit het met het onderling vertrouwen?

Wij doen dat in een aantal werksessiess waarin we, voorafgaand aan communicatie naar de organisatie over aanstaande veranderingen, werken aan het team. In die sessies gaan we op allerlei manieren aan de slag met verhalen. Het eigen verhaal (persoonlijk leiderschap) speelt daarin een rol maar ook de relatie tot elkaar en de aanstaande veranderingen. Deelnemers maken een tocht naar binnen en naar buiten. Soms gebruiken we een analyse tool om de kwaliteiten van het team in beeld te brengen zodat dat onderdeel kan zijn van de reis die we maken tijdens de werksessies.

“Gaining and maintaining mutual trust on the top management level, especially in merger and acquisition transactions, is so fundamentally important, if you want to work together, you have to trust each other…”

- Lid Executive BoardQuote uit ons onderzoek ‘Storytelling as an instrument in organisational change management’

Team samenstelling en samenwerking

Staat iedereen in jullie team in zijn of haar kracht? En past de samenstelling van het team bij thema’s die in de organisatie aan de orde zijn, zoals innoveren, omzetgroei, klantgerichtheid of stabiliseren? Een analyse tool die wij graag gebruiken om team dynamiek  in beeld te brengen is de AEM-Cube©. Dit wetenschappelijk bewezen model brengt talenten van mensen in  relatie met de ontwikkelfase van een organisatie (S-curve) en de strategische doelstellingen.  Met behulp van korte vragenlijsten worden teamleden geplot in een matrix waardoor inzicht ontstaat in diversiteit en kwaliteit van het team. Profielen worden in een-op-een sessies teruggekoppeld  (management development) en vervolgens in workshops met teamleden besproken. Voor extra inzicht kan het zelfbeeld worden aangevuld met feedback van derden.

“Connecting the human mind with organizational processes” – Prof. Peter P. Robertson, M.D.

Alle neuzen dezelfde kant op

Is er al een gezamenlijk verhaal en hoe veel vertrouwen hebben teamleden daarin? Hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Wij weten dat werken over de as van verhalen medewerkers verbindt. Wij gebruiken altijd verschillende creatieve vormen van storytelling waarbij beeld, voorwerpen en muziek vaak een hoofdrol spelen. We nodigen mensen uit om hun eigen verhaal te onderzoeken (persoonlijk leiderschap), zoeken we op een veilige manier naar de verhalen die we allemaal in ons dragen. Daarvoor biedt ons StorytellingCANVAS© houvast aan deelnemers. Over de as van die verhalen ontstaat herkenning, erkenning en begrip voor elkaar.

De online Story Scan kan worden ingezet als vertrekpunt. Staan alle neuzen al dezelfde kant op? Snappen medewerkers het nieuwe verhaal dat we willen vertellen en hoe verbonden zijn ze ermee? Met de antwoorden ontstaat een pragmatisch beeld van de benodigde acties.

“Heeft zeker een toegevoegde waarde gehad! Voel weer waarom ik voor [klant] als werkgever gekozen had (was ik eerlijk gezegd soms een beetje kwijt), nu weet ik het weer!”

- Deelnemer