Hoe gebruik je storytelling intern?

Storytelling is ondertussen al een aardig begrip en dat is een zegen en een vloek. Neem je het woord ‘storytelling’ in de mond dan word je al snel geplaatst in de hoek van ‘reclame’,  ‘corporate storytelling’ of ‘presentatievaardigheden. En ja, dat dat mag het allemaal zijn. Maar wij gebruiken narratieve (storytelling) theorie juist als werkmethode om medewerkers te verbinden en te ondersteunen in tijden van ontwikkeling. Een continue proces van vallen en opstaan, net als de reis van de held, op vele vlakken.

Storytelling voor teamontwikkeling

Het verhaal als sleutel naar trots

Jullie versus gullie. Een divisie van een grote maatschappelijke organisatie was uitgegroeid tot een verzameling ogenschijnlijk losstaande teams. Medewerkers van het ene team wisten niet zo goed wat het andere team deed. Bovendien was er veel gebeurd, opeenvolgende managers waren gekomen en gegaan. Er zat pijn bij medewerkers, ze kregen negatieve feedback van interne klanten, waren niet meer trots op het werk van hun divisie. Om juist die trots en verbinding te vergroten kozen we deze keer voor een film.

De film was hier niet het doel maar een middel voor hun reis terug naar zichzelf. We interviewden medewerkers van de verschillende teams en van de interne klant, betrokken ambassadeurs van de teams bij keuzes over het concept en managers bij het maken van de laatste keuzes in de montage. Zo werd het ‘hun’ film en was de film aanleiding voor vervolggesprekken. Een mooi proces dat nog volop loopt.

Verhalen als antwoord op wrijving

Maar hoe het ook anders kan lopen ontdekten we bij een consultancy bureau dat op zoek was naar hun gezamenlijke verhaal. Georganiseerd als een coöperatie van een tiental zelfstandige professionals deden ze prachtige opdrachten voor gerenommeerde klanten. Altijd op locatie, weinig samen, was het tijd om de klokken gelijk te zetten.

In onze werksessie begonnen ze met aandacht voor ieders eigen verhaal. Kleine verhalen, gerelateerd aan voor hen belangrijke groeimomenten. We leerden ze anders te kijken naar elkaar, onderzochten groepsdynamieken en werkten aan hun gezamenlijke verhaal. Alles gericht, zo dachten zij, op het vinden van dat wat hun verbond. Maar de story scan die ze vooraf invulden liet al zien dat er geen sprake was van één, maar van twee teams. Dat werd via de interventies van de dag verhalenderwijs ook voor de groep steeds duidelijker. Elkaar zien in waar je verschilt kan ook een uitkomst zijn en gaf voeding aan een onverwachte wending in hun verhaal.

Zo helpt storytelling bij teamontwikkeling door woorden te geven aan buikgevoel.

Storytelling voor interne positionering

Het team verhaal

Foto: Aad van Vliet. Onderdeel serie 'oog voor anders'.

Wat gebeurt er als je team of organisatie groeit? De eerst zo vanzelfsprekende verbinding wordt steeds moeilijker vast te houden, je kan je interne klant niet uitleggen wat je collega doet en er komen taken bij die je vervreemden. Dat zijn de momenten om te ‘herijken‘ waar jullie team of organisatie ‘van is’. De interne positionering als het ware.

Zo ook bij het team van een zorginstelling. De oude en de nieuwe garde wilden dichter bij elkaar komen en samen het nieuwe team stevig neerzetten voor de organisatie. We startten ‘Op-de-STIP’ met kleine persoonlijke verhalen die verbinding brachten. De toon was gezet. Gezien de creatieve aard van het team gingen zij via collages beeld en woord geven aan hun visie op het team. Daarmee kon iedereen op eigen wijze mee doen en vorm geven aan het team verhaal.

Verhalen voor de nieuwe generatie

Op grotere schaal maken we dit vraagstuk mee bij een familiebedrijf waar het stokje binnen de familie met zorg is overgedragen en rollen veranderen. Met de groei komen ook nieuwe en andersoortige managers de organisatie binnen. Hoe speel je de bal over van de ene generatie naar de volgende en houd je de kernwaarden vast terwijl je ruimte houdt voor een nieuwe episode? Het ontdekken van ieders eigen verhaal staat hier centraal in de zoektocht naar wat oud en nieuw verbindt.  Deelnemers gaan ‘Op-de-STIP’ op zoek naar wat hen drijft en ontdekken gedeelde waarden en drijfveren. Nieuwe verhalen ontstaan met elke sessie en kunnen zo worden doorverteld aan medewerkers. De verbinding maken tussen het eigen verhaal en dat van de organisatie is vaak een onderdeel van leiderschapsontwikkeling.

Zo helpen storytelling sessies om ruimte te creeren en verbinding te maken tussen het oude en het nieuwe.

Storytelling voor het duiden van verandering

Waarom medewerkers niet volgen

Maanden hadden ze gewerkt dit directieteam aan het voorbereiden en faciliteren van een grote verandering binnen hun divisie. De structuur was veranderd, rollen opnieuw verdeeld met als doel medewerkers mee te nemen in het nieuwe hoofdstuk dat zich aandiende. Maar medewerkers kwamen niet in beweging. Waarom was dat, wat had het management team gemist? We gingen met ze op zoek en gebruikten ons StorytellingCANVAS© om het antwoord te vinden. En dat vonden we in het ontbreken van enkele essentiële elementen uit hun verhaal.

Veranderingen met elkaar verbinden

Wellicht zijn jullie die ene organisatie waar maar één veranderingstraject tegelijk loopt. Maar over het algemeen is dat niet de werkelijkheid. Dat maakt het voor medewerkers vaak moeilijk om verzoeken te plaatsen. Ze zien als het ware de route niet meer op de landkaart waar alle wegen bij elkaar komen. Met een directieteam werkten we aan het (her)vinden van de samenhang en ieders eigen plek daarbinnen. Er ontstond daardoor meer begrip voor elkaar, maar ook verwarring omdat sommige zaken nog onvoldoende met elkaar werden verbonden. Er werd die dag een start gemaakt met een verbindend verhaal.

Zo helpen storytelling technieken bij het structureren en opbouwen van een logisch veranderverhaal.

Meer weten? Bel Yvette op 06 27077109.