Investeer in het veranderteam

Onuitgesproken verwachtingen en overtuigingen leiden dikwijls tot vertraging in een veranderproject.
Voor je veranderproject heb je een team samengesteld. Ieder teamlid heeft verwachtingen over het project: wat is ieders gedroomde resultaat? Welke overtuigingen gaan erachter schuil? Hoe krijg je die verwachtingen op één lijn? Hoe zit het met het onderling vertrouwen?

Wij doen dat via workshop(s) waarin we verhalen over ieders achtergrond en toekomstvisie ophalen, verdiepen en met elkaar delen. Om te beginnen doen we dat met het team dat de verandering voorbereidt. In een latere fase met het bredere veranderteam.

Soms werken we daarvoor in het donker, het pikkedonker. Soms voeren wij eerst een AEM-Cube scan uit om de kwaliteiten in het team te analyseren ten opzichte van de ontwikkelfase van een organisatie.

“Gaining and maintaining mutual trust on the top management level, especially in merger and acquisition transactions, is so fundamentally important, if you want to work together, you have to trust each other…”

- Lid Executive BoardQuote uit ons onderzoek ‘Storytelling as an instrument in organisational change management’

Voor wie

  • Directie
  • Divisie managers
  • Change managers

Wat levert het op

  • Gedeelde visie op het veranderverhaal
  • Vertrouwen binnen het veranderteam
  • Storyboard voor verandercommunicatie

Prijsindicatie

Dit zijn maatwerkprogramma’s van rond de € 7.700 excl. btw incl. voorbereiding en uitwerking.
Exclusief locatie- en reiskosten.

Wat doen wij

  • Sessie faciliteren
  • Sessie uitwerken
  • AEM-Cube scan (waar nodig)

Heeft zeker een toegevoegde waarde gehad! Voel weer waarom ik voor xx als werkgever gekozen had (was ik eerlijk gezegd soms een beetje kwijt), nu weet ik het weer!

- Deelnemer

Klanten

Luchtverkeersleiding Nederland / Driessen HRM / Rijkswaterstaat