Better Stories komt in beeld wanneer in- of extern mensen in beweging moeten worden gebracht. In met name vier velden worden wij gevraagd onze expertise in te zetten:

Voorbereiden van grote verandertrajecten

Goede voorbereiding vergroot de kans op success van veranderingen.  Wij zien een verandertraject als een verhaal, met helden, een einddoel en beproevingen. In de voorbereidingsfase helpen we directies om het traject voor de beoogde gedragsverandering scherp te krijgen. De ‘zachte kant’ van de verandering. In de initiële fase van verandertrajecten werken wij met besturen aan de ‘why’: het structureren van het ‘verander verhaal’ en het in beeld brengen van de noodzaak tot verandering. In de voorbereiding naar de implementatie (‘how’) gebruiken we verhaal technieken om het verander team/lijn managers op te lijnen en klaar te stomen voor de communicatie fase. 

In de implementatiefase bieden we diverse interventies waarbij we storytelling technieken gebruiken voor de gewenste impact. Verhalen zijn een eeuwenoude, natuurlijke manier om te communiceren. Een goed opgebouwd en overgebracht verhaal zorgt voor uiteenlopende neurologische prikkels die de zender en ontvanger dichter bij elkaar brengen. In de ‘what’ helpen wij organisaties om succesverhalen in beeld te brengen en te delen. Om nieuw gedrag te borgen in de organisatie maken wij verhalen en storytelling een onderdeel van het on-boarding traject voor nieuwe medewerkers en leiders.

Bekijk de slides van onze recente kennissessie voor meer informatie over de kracht van verhalen in veranderprocessen.

 • ‘Hoe krijgen we als directie onze mensen mee in de nieuwe strategie?’;
 • ‘Hoe houd ik mijn mensen bij elkaar?’;
 • ‘Hoe vergroot ik de kans dat de verandering duurzaam wordt ingebed?’;
 • ‘Hoe kan ik als leider of ondernemer mijn verhaal goed overbrengen?’.

Wij lopen warm voor deze materie omdat wij geloven dat veranderen ook een positieve ervaring kan en mag zijn, ook als de boodschap voor iemand ongunstig is.

Teambuilding

Een team komt niet zo maar ‘bij elkaar’. Ieder heeft zijn eigen verhaal en in het beste geval vallen die mooi in elkaar. Storytelling technieken lenen zich uitstekend voor die momenten dat leden van een nieuw team elkaar nog moeten leren kennen of wanneer een bestaand team aan een nieuw verhaal moet wennen. In onze programma’s werken we op een veilige manier aan ieders eigen verhaal en het teamverhaal. Bijvoorbeeld om te komen tot een gezamenlijke visie op een jaarplan. Juist voor organisaties die agile werken is het een uitstekende manier om iedereen op een natuurlijke manier bij elkaar te houden.

 • ‘Hoe krijgen ik als manager mijn teamleden mee in het jaarplan?’;
 • ‘Hoe verbeter ik de onderlinge vertrouwen binnen mijn team?’;
 • ‘Hoe zorg ik dat mijn nieuwe teamleden elkaar om een leuke manier leren kennen?’;
 • ‘Hoe kan ik als leider mijn team mee krijgen?’.

Leiderschapsontwikkeling met hoofd en hart

De purpose omschrijft de reden van bestaan van een bedrijf. Impact is het resultaat dat toe te schrijven is aan het eigen handelen.

Wij zien een leiderschapsprogramma als een vliegwiel dat start vanuit persoonlijke ambitie en purpose van de betreffende manager. Door die vervolgens te verbinden aan de purpose van de organisatie kunnen managers de visie authentiek en met impact uitdragen. De impact zal groeien naarmate het verhaal vaker wordt doorverteld.

Veel organisaties ervaren wij als een sterk ‘hoofd’ gedreven. Om als leider je mensen mee te krijgen zul je mensen moeten raken. Dit is in onze ogen een typische ‘hart’ competentie. Met het hart krijg je mensen mee; met het hoofd doe je de juiste dingen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verhaaltechnieken bij uitstek hoofd en hart verbinden. En omdat verhalen al zo oud als de mensheid zijn, ontwikkelen wij op die manier beide competenties in een taal die iedereen begrijpt.

 • ‘Hoe kunnen we onze impact vergroten?’;
 • ‘Hoe brengen we de bezieling terug in onze organisatie?’;
 • ‘Verantwoordelijkheid nemen, hoe doe je dat eigenlijk?’;
 • ‘Hoe verkleinen we de afstand tussen bestuurskamer en werkvloer?’.

Corporate story(telling)

Elke organisatie heeft een verhaal. Maar niet elke organisatie weet dat verhaal zo goed over te brengen dat andere partijen daar ook warm van worden. Wij helpen organisaties en hun medewerkers om hun verhaal scherp te krijgen. Wij verbinden in onze trainingen storytelling altijd met het vinden van je eigen verhaal. Omdat wij geloven in de kracht van authenticiteit. Met een goed verhaal bedoelen wij geen ‘gelikt’ verhaal, wij zijn geen reclamebureau. Wij kunnen wel helpen om jullie organisatie (weer) aantrekkelijk te maken voor klanten, partners en nieuwe medewerkers.

 • ‘Wij doen veel goeds maar hoe zorgen we dat meer mensen dat weten?’;
 • ‘Klopt ons imago nog wel met het verhaal dat we wilden uitstralen?’;
 • ‘Hoe krijg ik voor onze Startup investeerders aan boord?’.

Wij geloven dat je met een Human2Human benadering duurzamere relaties opbouwt. Organisaties die van maatschappelijke ‘betekenis’ vinden wij vooral interessant. Door met hen te werken willen wij ook andere organisaties inspireren op zoek te gaan naar duurzamere manieren van ondernemen.

Neem gerust contact met ons op als je twijfelt of wij ook een oplossing kunnen bieden voor jouw uitdaging.

Waar wij voor staan

Better Stories gelooft in duurzame oplossingen, daarmee bedoelen we oplossingen met een blijvende impact. Geen ‘gimmick’ voor een leuke middag. Wij zijn bijzonder vanwege het vermogen om onze creativiteit en kennis op het gebied van gedragskunde, theater, film en communicatie met elkaar te verenigen in plan en uitvoering.